Tjenester innen bærekraft

Tjenester innen bærekraft

Vi bruker ordet bærekraft og refererer da til FN sin definisjon:

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Her er tre grunner til å begynne med bærekraft i din virksomhet:

 1. FNs bærekraftsmål gjelder for alle – myndigheter, forretningsvirksomheter og organisasjoner, og krever at alle må tenke mer langsiktig mht. bruk av menneskelige og naturmessige ressurser, slik at vi ikke ødelegger for nåværende og fremtidige generasjoner. 
 2. Forventningene og kravene  om tiltak for å bli mer bærekraftige betyr i praksis at de som gjør tiltak etterhvert blir sett på som mer attraktive og relevante enn de som ikke gjør det – og det gjelder ikke bare dem som nyter godt av tjenestene og/eller produktene, men også av ansatte og støttespillere. 
 3. Forskning viser at integrering av bærekraft i virksomheten er lønnsomt, og viser 18% høyere avkastning for forretningsvirksomheter som har integrert bærekraft i sine strategier enn de som ikke har det.

Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling:

 • miljø
 • økonomi
 • sosiale forhold.

Mange opplever bærekraftsmålene som fjerne og upresise, og har vanskelig for å se hvordan de kan relatere til deres virksomhet. Det er forståelig, og målene må konkretiseres for hver virksomhet.

NIDECON har omfattende kompetanse og erfaring innen bærekraft, og bistår myndigheter, forretningsvirksomheter og organisasjoner med konkrete tiltak for å bli mer bærekraftige. Vi tilbyr en rekke tjenester på norsk og/eller engelsk, bl.a:

 • Rådgivning – f.eks. i form av nyttige grep som kan sette igang implementeringsprosessen, eller bistand til etablering av en handlingsplan
 • Introduksjonskurs (E-kurs) for ansatte for å skape interesse og entusiasme for bærekraft
 • Kurs for ledere – som bl.a. skal gi motivasjon og verdier knyttet til bærekraftsmålene, samt prosessverktøy for implementering
 • Workshops – for å øke forståelsen, motivere og sette mål for implementeringen

Gjennom å integrere bærekraft i virksomheten ruster bedrifter for fremtiden, og prosessen vil gjøre bærekraft til en styrke for virksomheten. Nedenfor er eksempler på områder som vil kunne berøres.

Vi jobber systematisk med bærekraft innenfor de ulike områder:

 • Identifisering av hvilken påvirkning virksomheten har
 • Setter relevante mål for virksomheten
 • Skaper engasjement blant ansatte
 • Måler status/fremgang i prosessen

Se illustrasjon nedenfor.

Last gjerne ned en brosjyre, og ta kontakt for en uformell prat!