Ekspertise i Nidecon

Ekspertise i Nidecon

Nidecon har eksperter innen ulike områder.

(Bildet er malt av Signac)

En bærekraftig kommune er attraktiv

Kommuner ønsker etablering og utvikling, og noe av det viktigste for kommuner blir derfor å være attraktive overfor innbyggere og virksomheter. Gjennom å integrere bærekraft i sin virksomhet, vil kommunen oppnå å bli mer attraktiv. Dette kan Nidecon bistå med.

Gjør Bærekraft til Styrke

FNs bærekraftmål har forventninger til alle om å bli mer bærekraftige. Vi må derfor alle tenke mer langsiktig mht. bruk av menneskelige såvel som naturmessige ressurser, slik at vi ikke ødelegger for nåværende og fremtidige generasjoner. Nidecon bistår med å gjøre bærekraft til en styrke for virksomheter.

Ansvarlig Anskaffelse

Nidecon bistår med å sikre ansvarlige offentlige anskaffelser. Anskaffelsene skal være slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, samt fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Evaluering i Styring

Evalueringsresultater er en sentral del av kommunens styrings- og resultatinformasjon. Evaluering gir en annen type informasjon og forutsetter grundigere analyser enn det som normalt kan gjøres i den løpende resultatmålingen. Nidecon bistår virksomheter med evalueringer.

Relasjonell Kompetanse

Relasjonell kompetanse kan forklares med de ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Nidecon bistår virksomheter med utvikling av relasjonell kompetanse.