Adept

Adept

Nidecon har eksperter innen ulike områder.

An adept is a skilled or proficient person; an expert.

(Bildet er malt av Signac)

Paul Signac var en fransk maler. Han var den ledende pointillist ved siden av Georges Seurat og var en av grunnleggerne av Salon des Indépendants i Paris i 1884. Signac påbegynte egentlig en utdannelse innen arkitektur, men bestemte seg allerede som 18-åring for å satse på en karriere som maler. Hans tidlige arbeider var influert av Claude Monet, og han stilte ut sammen med impresjonistene ved flere anledninger. Signac er et eksempel på en ekspert som har bidratt til å forme fremtiden.

Områder hvor Nidecon kan bidra

En bærekraftig kommune er attraktiv

Kommuner ønsker etablering og utvikling. Folk velger hvilke kommuner til å bo i.  Blir de værende, bidrar de til skatteinngangen. Noe av det viktigste en kommune kan gjøre for å legge forholdene til rette for å bli attraktiv, er å integrere bærekraft i sin virksomhet.

Gjør Bærekraft til Styrke

FNs bærekraftmål har forventninger til alle om å bli mer bærekraftige. Vi må derfor alle tenke mer langsiktig mht. bruk av menneskelige såvel som naturmessige ressurser, slik at vi ikke ødelegger for nåværende og fremtidige generasjoner.

Ansvarlig Anskaffelse

Nidecon bistår med å sikre ansvarlige offentlige anskaffelser. Anskaffelsene skal være slik at de bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, samt fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Evaluering i Styring

Evalueringsresultater er en sentral del av kommunens styrings- og resultatinformasjon. Evaluering gir en annen type informasjon og forutsetter grundigere analyser enn det som normalt kan gjøres i den løpende resultatmålingen.

Relasjonell Kompetanse

Relasjonell kompetanse kan forklares med de ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.