Relasjonell Kompetanse

Relasjonell Kompetanse

Relasjonell kompetanse kan forklares med de ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker.

Team of happy employees working together in a multicultural company

Hele tiden forholder vi oss til andre, både i arbeid og i privat. Vi har en relasjon til alle vi møter.

Relasjonskompetanse er en av de viktigste basisferdighet et menneske trenger for å manøvrere i arbeidslivet. Dette gjelder både ledere og ansatte. Og relasjonskompetanse er viktig for alle i dagliglivet.

Relasjonskompetansen er viktig i arbeid med mennesker. Det viser seg at det er en sammenheng mellom en leders relasjonskompetanse måloppnåelse.

Noen relasjoner oppleves positive, energigivende og konstruktive, mens andre oppleves som utfordrende og skaper uenighet, irritasjon, konflikter og kommunikasjonsproblemer.

Gjennom relasjonelle ferdigheter vinner man mennesker og får et godt leder- og medarbeiderskap. Denne kompetansen handler om å bli dyktig til å håndtere sine relasjoner, enten det er lystbetont eller mer utfordrende. Mennesker som er gode på relasjoner kjennetegnes blant annet med at de lytter godt, viser forståelse, tilpasser sin atferd og kommunikasjon, er oppriktig interessert, vekker tillit og fremstår som troverdige.

Det å styrke sin forståelse av relasjonell kompetanse og utvikle sine relasjonelle ferdigheter, hever kvaliteten til en virksomhet. Dette er et tillegg til virksomhetens gode struktur, sikre rutiner, klare organisasjonskart og effektive systemer. Virksomheten utvikler seg når menneskene er involvert og forstå hvordan de skal gjøre hverandre gode, hvordan de motiverer hverandre og bidrar til å styrke den enkeltes selvfølelse.


Effekter av relasjonell kompetanse:

  • Åpen, raus og ærlig bedriftskultur
  • Effektiv kommunikasjon
  • Høy motivasjon
  • Få unødvendige konflikter
  • Høy trivsel på arbeidsplassen
  • Lavt sykefravær
  • Lønnsom bedrift

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *