Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. For NIDECON er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

NIDECON er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I personvernerklæringen på denne siden kan du lese mer om behandlingene NIDECON er behandlingsansvarlig for. Erklæringen er utarbeidet for at du skal ha trygghet for at NIDECON behandler personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen.

1. Hva slags personopplysninger behandler NIDECON?
NIDECON samler inn og behandler personopplysninger til statistikkformål og kommunikasjon. Det gjelder:

  • Når du besøker vår hjemmeside www.nidecon.no
  • Opplysninger innsamlet fra databaser
  • Når du har meldt deg på et arrangement eller seminar
  • Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev
  • Når du har søkt jobb hos oss
  • Når du har sendt oss en henvendelse eller på annen måte tar kontakt med oss

2. Hvordan sikres opplysningene?
NIDECONs internkontrollsystem sørger for at personopplysninger ivaretas etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning. Systemet inneholder regler og rutiner for hvordan personopplysninger blir behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre..

De fleste av NIDECONs IKT-systemer driftes av Loopedia med servere i Sverige. For data med åpen, lav eller middels beskyttelsesgrad brukes enkelte andre leverandører.