Konsulenter

Konsulenter

Are Larsen Otterdal

Direktør
Nidecon

Hans-Martin Førsund

Bærekraftkonsulent
Nidecon

Karl Skaar

Senioranalytiker
Nidecon
Telefon: 91663293

Harald Holst-Sverresvold

Seniorrådgiver
Nidecon

Robert Katsigazi

Seniorkonsulent

Morten Fridtjov Normann

Seniorkonsulent
Nidecon