Kjennetegn ved Nidecon konsulenter

Kjennetegn ved Nidecon konsulenter

 1. Evnen til å lytte. Det er krevende å være en god lytter. For å kunne tolke det en hører må Nidecon konsulenten ha en referanseramme og forstå konteksten. Det er også en ufravikelig forutsetning at han har respekt for den han hører på.  
 2. Evnen til å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner. Dette gjelder både i forhold til kunder, kolleger og viktige målgrupper som journalister, politikere eller byråkrater.
 3. Evnen til å begeistre. Det skal være kjekt og inspirerende å treffe Nidecon konsulenter. Det betyr at de er godt forberedt og oppsummerer møter og samtaler på en måte som gjør at ingen er i tvil om det videre løpet og at de gleder seg. I dette ligger også det å være likandes, initiativrik og fremoverlent.
 4. Evnen til bærekraftig tenkning. Nidecon konsulentene arbeider innen rammen av en bærekraftig utvikling, en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.
 5. Stayerevne. Blant Nicecon konsulentene er det både erfarne og uerfarne. Arbeidsdagene som konsulent er svært varierte, og det kan være tøft å fylle dem med relevant innhold som også gir avkastning i form av fakturerte kroner. Ofte vet ikke konsulenten hva han skal arbeide med den neste måneden, kanskje ikke så mye den neste uken eller påfølgende dag. Det er en tilværelse preget av usikkerhet, høye topper og dype bunner. Derfor, stayerevne er typisk for Nidecon konsulenter! De må virkelig ville dette og gå de ekstra milene som kreves.
 6. Analytisk. Som konsulent kommer Nidecon borti mange og komplekse problemstillinger som skal sorteres og analyseres. Konsulentenes analytiske evner kommer derfor godt med. Denne evnen trenes opp på universiteter og høyskoler og det er en klar fordel at Nidecon konsulentene har en slik bakgrunn.
 7. Evnen til empati og til å være inkluderende. Konsulentene fra Nidecon kan be med andre til lunsj. Særlig dem som faller litt utenfor. De deler sine erfaringer. Kunnskap blir mer verdt om den deles.
 8. Rådgiver. Nidecon konsulentene har integritet og de tørr å være rådgiver, tørr å gi ærlige og uhildede råd. Det er det kunden betaler for.
 9. Selvgående.  Nidecon konsulentene er selvgående, ser muligheter og benytte seg av disse.
 10. Kreativ.  Nidecon konsulentene er kreative. Kreative ved at de har evnen til å skape nye og nyttige resultater og bidrar i skapende prosesser.
 11. Selge. For å kunne leve av å være konsulent må Nidecon ha kunder, og for å få dette, må konsulentene ha salgsevner. Nidecon konsulentene arbeider blant de beste og lærer fra de beste.