Hvordan vi bistår norske kommuner til å bli mer bærekraftige

Hvordan vi bistår norske kommuner til å bli mer bærekraftige

Et aktivt næringsliv og bosetting i kommunen er viktig for alle kommuner, og noe av det viktigste en kommune kan gjøre for å legge forholdene til rette for dette, er faktisk å integrere bærekraft i sin virksomhet. 

FNs bærekraftsmål gjelder som kjent for alle, og vi må derfor alle tenke mer langsiktig mht. bruk av menneskelige såvel som naturmessige ressurser, slik at vi ikke ødelegger for nåværende og fremtidige generasjoner. Dette legger et spesielt ansvar på aktører som vil kunne ha stor påvirkning på samfunnet, som f.eks. en kommune. 

Selv om bærekraftsmålene ikke er juridisk bindende krav, bidrar de til at holdninger og adferd etterhvert endres i samfunnet. Det betyr at stadig flere kommer til å forvente og kreve at det gjøres tiltak for å bli mer bærekraftig, også av kommunene. Integrering av bærekraft i kommunens virksomhet vil imidlertid også bidra til bedre ressursbruk, bedre planer og bedre økonomi osv., slik at kommunen vil ha direkte nytte av å bli mer bærekraftig. 

I skissen nedenfor vises hvordan vi gjennom evalueringer, prosjektledelse, systemrevisjon og organisasjonsutvikling, vil kunne bistå kommuner til å bli mer bærekraftig innenfor de mange områder som vil kunne være relevante for en kommune. Vi har valgt å dele områdene inn i tre (bærekrafts)dimensjoner, som vi her har kalt miljømessig, driftsmessig og samfunnsmessig.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *