Gjør Bærekraft til Styrke

Gjør Bærekraft til Styrke

Hvordan gjøre bærekraft til en styrke for din virksomhet?

Som de fleste kjenner til, stiller FNs bærekraftsmål forventninger til alle om å bli mer bærekraftige, dvs. det offentlige, bedrifter og andre organisasjoner, såvel som enkeltpersoner. Vi må derfor alle tenke mer langsiktig mht. bruk av menneskelige såvel som naturmessige ressurser, slik at vi ikke ødelegger for nåværende og fremtidige generasjoner.

Selv om bærekraftsmålene ikke er juridisk bindende krav, bidrar de til at holdninger og adferd etterhvert endres. Det betyr at stadig flere kommer til å forvente og kreve at det gjøres tiltak for å bli mer bærekraftig. Nedenfor vil jeg peke på noen grunner til å vurdere å gjøre tiltak for å bli mer bærekraftig, og deretter beskrive hvordan man kan gjøre bærekraft om til en styrke for virksomheten, enten den er privat eller offentlig.

  • Uten å tilfredsstille visse krav om bærekraft, vil man i noen tilfeller ikke komme i betraktning ved leveranser.
  • Virksomheter som integrerer bærekraft i sine strategier gjør det generelt bedre økonomisk enn de som ikke gjør det.
  • Tillit og rykte i markedet
  • Være attraktiv for virksomheter og ansatte
  • Ansattes lojalitet
  • Tilgang på kapital

For å gjøre bærekraft om til en styrke for virksomheten, vil jeg anbefale fire trinn:

  1. Identifisere hva slags påvirkning som er mest relevant og vesentlig for din virksomhet. For en virksomhet innen klesbransjen vil brudd på menneskerettigheter og forurensning av vann kunne være viktig, mens for en virksomhet innen møbelbransjen vil biologisk mangfold og bevaring av natur på land kunne være viktig. For en offentlig virksomhet, f.eks. en kommune, vil brudd på menneskerettigheter i verdikjeden kunne være viktig, men også påvirkning på miljøet.
  2. Etter å ha kartlagt hva som er vesentlig for din virksomhet, kan du sette mål for den, og målene må være forankret i strategi og verdier, både mht. bærekraft (miljø/menneskerettigheter) og det som gagner virksomheten.
  3. Når målene er fastlagt er det viktig å skape engasjement på alle nivåer i virksomheten. Virksomhetens verdier og mål må kommuniseres, og engasjement skapes, og her spiller ledelsen en viktig rolle.
  4. Når målene er satt og virksomheten er engasjert, vil det være viktig å følge med på utviklingen, dvs. å måle fremgangen i prosessen.

Disse fire trinnene illustreres i figuren nedenfor.

Slike prosesser kan være krevende, og mange ganger vil det være hensiktsmessig å få litt bistand fra noen med erfaring fra liknende prosesser. Ta kontakt med oss om bistand!

For å bistå virksomheter som vil holde seg attraktive og relevante i markedet, har vi laget en grunnpakke som på en enkel og sikker måte vil kunne bidra til å gi virksomheten et godt grunnlag for å arbeide med bærekraft. Grunnpakken inkluderer møter med sentrale aktører, og gir en oversikt over hvilke områder som vil kunne være viktige i forhold til arbeidet. Se nedenfor.

Grunnpakke for lønnsom bærekraft

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *