Evaluering i Styring

Evaluering i Styring

Evalueringsresultater er en sentral del av kommunens styrings- og resultatinformasjon. Evaluering gir en annen type informasjon og forutsetter grundigere analyser enn det som normalt kan gjøres i den løpende resultatmålingen. I tillegg kan evaluering bidra med et læring- og utviklingsperspektiv.

Evaluering er å gi en kvalitativ beskrivelse og bedømmelse av noe. Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.

Nidecon bruker evalueringskriteriene fra OECDs utviklingskomité (2019). Kriteriene er utviklet for å bidra til kvalitet og nytte av evalueringer. Kriteriene brukes til å identifisere evalueringsspørsmål der hvert kriterium gir et perspektiv på intervensjonen, implementeringen av den og dens resultater.

Nidecon tilbyr evalueringer og enkle kartlegginger.

Evaluering egner seg for eksempel når vi ønsker å analysere årsak-virkningsforhold eller vi ønsker en vurdering av hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige. Evaluering kan brukes på omdiskuterte og vanskelig målbare områder eller på områder der vi ønsker breddekunnskap eller på områder hvor vi ønsker dybdekunnskap. Evaluering kan være nyttig på områder der vi ønsker kunnskap om årsaker til for eksempel manglende måloppnåelse eller når vi ønsker kunnskap om årsaker til at potensialet i en virksomhet ikke utnyttes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *