Harald Holst-Sverresvold

Konsulent

Harald er utdannet kokk med ernæring som spesialitet. Har tatt mastergrad innen samfunnsøkonomi. Han har lang erfaring fra ledelse, utvikling og prosjektplanlegging. Har erfaring som transportkonsulent.