Are Larsen Otterdal 

Direktør

Are Larsen Otterdal er utdannet ingeniør. Han har lang erfaring fra systemrevisjoner.