Employee Circle Panel Grid

Employee Circle Panel Grid

Hans-Martin Førsund
Seniorkonsulent
Jurist, erfaring fra offentlig og privat virksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Opptatt av miljø og et bærekraftig samfunn.
Ingeniør, erfaring med kvalitetsarbeid, akkreditering og revisjon. Opptatt av fornybar energi og bærekraft.
Karl Skaar
Karl Skaar
Senioranalytiker
Sosiolog, erfaring med forskning, evaluering og kvalitetsutvikling. Opptatt av innovative løsninger for fremtidens utfordring.
Morten Fridtjov Normann
Seniorrådgiver
Flyingeniør, erfaring fra luftfart og energi. Opptatt av nye løsninger og og en bærekraftig utvikling.