Tjenester innen bærekraft

Tjenester innen bærekraft

Vi bruker ordet bærekraft og refererer da til FN sin definisjon:

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling:

  • miljø
  • økonomi
  • sosiale forhold.

Å integrere bærekraft i kjernen av forretningen og hjerte av organisasjonen ruster bedrifter for fremtiden.

Vi jobber med bærekraftsmål. Vår rådgivning har ulike tilnærminger.

1) Etablere forståelse og kunnskap
2) Synliggjøre muligheter
3) Grunnlag for strategi og innovasjon
4) Systemrevisjon

Vil du vite mer om vår tilnærming?