Bærekraft i Praksis

Bærekraft i Praksis

I 2019 streike tusenvis av barn og unge for klimaet. De ønsker at politikerne skal ta bedre vare på jordkloden og framtiden deres. Bedrifter, utdanningsinstitusjoner, fagfolk og media må møte dette kravet om en bærekraftig utvikling.

Hvordan skal bedrifter, utdanningsinstitusjoner, fagfolk og media møte dette kravet om en bærekraftig utvikling? Et bærekraftig samfunn er noe alle kan slutte seg til – men hva innebærer det?

Utdanning for bærekraftig utvikling handler om å utvikle kompetanse for en bærekraftig verden i endring. Samtidig er det et overordnet mål å stimulere til ansvarlig og aktiv deltakelse. Men hvilke kompetanse er det snakk om? Og hvordan skal barnehager og skoler legge til rette for dette?

Nidecon kan bidra i arbeidet mot en mer bærekraftig utvikling.

One thought on “Bærekraft i Praksis

Leave a Reply to Karl Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *