Bærekraft i praksis

Bærekraft i praksis

I 2019-20 streiket tusenvis av barn og unge for klimaet. De ønsker at politikerne skal ta bedre vare på jordkloden og framtiden deres. Politikere, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre må møte dette kravet om en bærekraftig utvikling.

Hvordan skal man møte dette kravet om en bærekraftig utvikling? Et bærekraftig samfunn er noe alle kan slutte seg til – men hva innebærer det?

Utdanning for bærekraftig utvikling handler om å utvikle kompetanse for en bærekraftig verden i endring. Samtidig er det et overordnet mål å stimulere til ansvarlig og aktiv deltakelse. Men hvilke kompetanse er det snakk om? Og hvordan skal barnehager og skoler legge til rette for dette?

Nidecon har bred erfaring innen bærekraft (alle tre dimensjoner), og har bl.a. erfaring fra en rekke miljøprosjekter, samt bidratt i utviklingen av veiledninger om bruk av bærekraftsstandarder ved innkjøp, og har dessuten bidratt i utvikling av undervisningsopplegg innen bærekraft i skoleverket. Nidecon er derfor vel skodd til å bidra i arbeidet i retning av en mer bærekraftig utvikling, om det er privat eller offentlig sektor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *