Ansvarlig Anskaffelse

Ansvarlig Anskaffelse

Nidecon bistår med å sikre ansvarlige offentlige anskaffelser.

Det offentlige, dvs. Stat, fylke og kommunale myndigheter, samt andre offentlige organer og til en viss grad offentlige foretak, er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelseslov og forskrift). Det betyr bl.a. at de er forpliktet til å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, samt fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Ved å unnlate å følge reglene risikerer man søksmål om midlertidig forføyning og erstatning, og at kontrakten blir kjent ugyldig. Dessuten risikerer man et overtredelsesgebyr.

I praksis betyr reglene at man må kreve at leverandørene viser ansvarlighet mht. Miljø, klima og menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til leveranse. Det betyr igjen at det må utarbeides rutiner og retningslinjer for anskaffelser og anskaffelsesprosessen, og disse bør være basert på en risikoanalyse i forhold til anskaffelsene. Ofte betyr det at det også må lages en tiltaksplan for å ivareta hensynene i de ulike trinn i anskaffelsesprosessen.

NIDECON har en grunnpakke som på en enkel og sikker måte vil kunne bidra til å sikre at anskaffelsesreglene oppfylles i forhold til klima, miljø og menneskerettigheter. Grunnpakken inkluderer møter med sentrale aktører, og gir en oversikt over områder som vil kunne være viktige i forhold til klima, miljø og menneskerettigheter.

Grunnpakken koster 25 000,-.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *