Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Konsulenter

Konsulenter tilknyttet Nidecon

Evaluering i styring

Nidecon tilbyr evalueringer og enkle kartlegginger.

Bærekraft

Konsulenttjenester innen bærekraft

Organisasjonsutvikling

Nidecon tilbyr bl.a. relasjonell kompetanseutvikling i organisasjoner

Kurs i offentlige anskaffelser

Nidecon tilbyr kurs i offentlige anskaffelser

Gratis Zoom-treff om offentlige anskaffelser

Nidecon arrangerer gratis webinarer (20 min) hver uke i samarbeid med Lucubrate. I 2020 dekket vi en rekke temaer. Les mer og se videoer her, og meld deg på Zoom-treff her.

«Vi bidrar til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»

Noen ganger er det nyttig at andre ser på virksomhenten fra utsiden. Dette kan være nødvendig både ved systemrevisjon, om virksomheten skal gjennomføre en omstilling, eller om det trengs mer informasjon om viktige forhold.

I en verden med omstilling, nyskaping og muligheter hvor grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser legges i dag, bidrar konsulentene i Nidecon med strategi og nytenkning.

Det godt å ha med noen på laget med lang erfaring. Noen som kan lose kunder gjennom digitale transformasjoner og klimautfordringer mot bærekraftige virksomheter. Alle virksomheter er nødt til å omstille seg for å greie seg i fremtiden.

Et verktøy er ikke bedre enn den som skal bruke det. Konsulentene i Nidecon er eksperter på de verktøy vi bruker, og kan derfor dra full nytte av verktøyene, om det er tjenester i forbindelse med bærekraft, omstillinger eller annet.

Cirka betyr omkring eller omtrent. Det blir brukt til å betegne usikre eller mindre viktige mål, slik som datoer eller mengder. For en virksomhet trengs så eksakt informasjon som det er mulig å finne både når det gjelder kunder, brukere, tjenester og fremtidige produkter.

Omstilling er viktig for fremtidens arbeidsplasser. Vi hjelper virksomheter å lykkes med dette, enten det er er å utvikle nye typer produkter eller tjenester, både i det offentlige og det private. Teknologi, nytenkning og omorganisering henger sammen. Vi jobber fra idé til gjennomføring for hele organisasjonen .

Nidecon kunsulenter er mennesker som gjør alt de kan for å forstå din virksomhet. Vi har et genuint ønske om å hjelpe deg med å lykkes i det du ønsker.

Ta kontakt og motta et tilbud!

Tar du kontakt med oss med en kort informasjon om hva det gjelder, vil vi gi deg tilbakemelding så snart som mulig.